Odzyskanie od banku pieniędzy, które bank bezprawnie pobrał na podstawie niedozwolonych zapisów zawartych w umowie kredytowej odnoszącej się do waluty obcej, niestety nie jest proste, gdyż wymaga zainicjowania postępowania sądowego, a jak wiadomo, proces sądowy to również koszty.

Banki doskonale zdają więc sobie sprawę z tego, że nie wszyscy kredytobiorcy zdecydują się na złożenie pozwu, bo nie będą ryzykować utraty kolejnych środków, i również dlatego nie są chętne do ugodowego rozwiązania problemu frankowego, w rzeczywistości jednakże koszty postępowania nie powinny zniechęcić cię do dochodzenia swoich praw, gdyż istnieją sposoby by te koszty obniżyć.

Pierwszym znacznym kosztem, który będziesz musiał ponieść inicjując sprawę przeciwko bankowi, to uiszczenie opłaty od pozwu, która zależna jest od wartości przedmiotu sporu czyli od wysokości kwoty, której dochodzisz od banku.

Obecnie wysokość opłat w poszczególnych przypadkach kształtuje się więc w następujący sposób: w przypadku roszczenia do kwoty 500 zł opłata sądowa wynosi 30 zł, w przypadku roszczenia ponad 500 zł do kwoty 1 500 zł opłata sądowa wynosi 100 zł, w przypadku roszczenia ponad 1 500 zł do kwoty 4 000 zł opłata sądowa wynosi 200 zł, w przypadku roszczenia ponad 4 000 zł do kwoty 7 500 zł opłata sądowa wynosi 400 złotych, w przypadku roszczenia ponad 7 500 zł do kwoty 10 000 zł opłata sądowa wynosi 500 złotych, w przypadku roszczenia ponad 10 000 zł do kwoty 15 000 zł opłata sądowa wynosi 750 zł, w przypadku roszczenia ponad 15 000 zł do kwoty 20 000 zł opłata wynosi 1 000 zł. Ponadto, w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych od strony będącej konsumentem przy wartości przedmiotu sporu wynoszącej ponad 20 000 złotych pobiera się opłatę stałą w kwocie 1 000 zł, z powyższego zatem wynika, że opłata od pozwu w sprawach frankowych, nigdy nie będzie wyższa niż 1 000 zł.

Dla niektórych kredytobiorców jednak również taka opłata od pozwu stanowi wydatek przewyższający ich możliwości, dlatego w takich przypadkach można złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych. Uzyskanie zwolnienia z kosztów sądowych wymaga jednakże złożenia oświadczenia, z którego będzie wynikać, że dana osoba fizyczna, że nie jest w stanie  ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny lub ich poniesienie narazi ją na taki uszczerbek, uwzględnienie przez sąd wniosku spowoduje jednak, że żadnych opłat za złożenie pozwu nie będziesz musiał uiszczać.

Kolejnym kosztem sądowym, który może powstać w toku procesu z bankiem, jest powołanie biegłego specjalisty, gdyż wówczas sąd zobowiązuje, jedną bądź obydwie strony postępowania, do uiszczenia zaliczki na poczet sporządzenia przez biegłego opinii. Zaliczka na poczet opinii biegłego to zwykle kilkaset złotych, pamiętaj jednak, jeśli zostałeś zwolniony z uiszczenia kosztów sądowych w całości, to nie będziesz miał również obowiązku uiszczać zaliczki.

Koszty postępowania mogą jednak znacznie wzrosną, gdy zdecydujesz się korzystać w postępowaniu z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Wynagrodzenie specjalisty z zakresu spraw frankowych opiewa zwykle na kilka tysięcy złotych, nie jest to więc mała kwota, jednak i tutaj możliwych jest kilka rozwiązań. Przede wszystkim możesz poprosić swojego prawnika, by płatność ustalonej kwoty wynagrodzenia rozłożył na raty, gdyż wówczas zyskujesz trochę czasu na zgromadzenie środków.

Ponadto, wielu prawników swoje wynagrodzenie ustala w oparciu o wynik postępowania w którym pełnią rolę pełnomocników. W takich więc przypadkach, w momencie podpisania umowy z klientem, prawnik pobiera symboliczną wręcz kwotę tytułem swojego wynagrodzenia, i dodatkowo określa procent kwoty, którą otrzyma, gdy uda mu się wygrać proces. Taki system zapłaty jest przede wszystkim korzystny dla kredytobiorcy, gdyż nie musi natychmiast wydawać znacznej kwoty by opłacić swojego pełnomocnika, a ponadto, ma pewność, że jego pełnomocnik będzie robić wszystko by wygrać proces, gdyż w końcu od wyniku postępowania zależy jego honorarium.

Konieczność wydatkowania znacznych kwot by zainicjować, a następnie prowadzić postępowanie z bankiem, może skutecznie zniechęcić do podejmowania jakichkolwiek kroków, pamiętaj jednak, że właśnie na takie podejście banki liczą. Nie daj więc im satysfakcji i nie pozwól się nadal okradać, bo racja jest po twojej stronie i szanse na powodzenie w procesie masz naprawdę duże, wystarczy że odpowiednio się do takiego postępowania przygotujesz. Pamiętaj również, że w przypadku twojej wygranej, to bank będzie musiał ponieść wszystkie koszty postępowania sądowego.