Kredyty we frankach nadal spędzają sen z powiek wielu kredytobiorcom i z całą pewnością wielu z nich chce się uwolnić od ciążącego zobowiązania, lecz tak naprawdę nie wie od czego zacząć i jakie kroki podjąć należy by sprawę szybko i korzystnie rozwiązać. Z pomocą takim osobom przychodzą więc kancelarie frankowe specjalizujące się w kredytach we frankach i dochodzeniu roszczeń przeciwko bankom, odzyskanie pieniędzy od banku jest więc prostsze niż myślisz. Ogłoszeń kancelarii dla frankowiczów na rynku jest wiele jednak prawdziwych kancelarii frankowych tylko garstka. Dziś odpowiemy na pytanie czym są kancelarie frankowe i co dokładnie robią dla frankowiczów. Jeśli zastanawiasz się jak wybrać dobrą kancelarie do prowadzenia sprawy kredytu CHF przeczytaj artykuł Kancelarie frankowe – prawnicy dla frankowiczów.

Kancelarie frankowe świadczące usługi z zakresu spraw frankowych, zwykle oferują kompleksową pomoc frankowiczom, co oznacza, że taka kancelaria pomoże ci na każdym etapie postępowania przeciwko bankowi, aż do momentu uzyskania satysfakcjonującego rozstrzygnięcia.

Pierwsze czynności jakie kancelaria frankowa w twojej sprawie podejmie to analiza zawartej umowy kredytowej, oraz ewentualnych aneksów do umowy, pod kątem dopuszczalności i zasadności powództwa przeciwko bankowi.

Prawdą jest, że praktycznie każda umowa o kredyt we frankach zawiera postanowienia, które są powszechnie uznawane za niedozwolone, oraz że zdarzają się umowy, które są sprzeczne z obowiązującymi przepisami i z tego powodu uważane są za nieważne, jednakże nie można automatycznie założyć, że skoro zawarłeś umowę o kredyt we frankach to przysługują ci względem banku takie same roszczenia jak innych kredytobiorców.

Każda umowa o kredyt została zawarta w nieco innych okolicznościach faktycznych i inaczej była wykonywana, w wielu przypadkach zawierane były do takich umów aneksy, zatem, żeby mieć pewność, że twoje roszczenia wobec banku są zasadne, kancelaria przeanalizuje twoje dokumenty kredytowe by ocenić czy zasadne jest unieważnienie zawartej umowy bądź jej odfrankowienie, a więc czy umowa zawiera niedozwolone postanowienia bądź czy jest sprzeczna z prawem.

Ustalenie powyższego jest również niezbędne by określić wartość przedmiotu sporu postępowania, a więc by określić wysokość przysługujących ci względem banku roszczeń.

Kolejnym krokiem jest uzyskanie od banku dokumentów niezbędnych do złożenia pozwu, np.  zaświadczenia o wysokości spłaconego kredytu i wysokości zadłużenia. Wskazane dokumenty możesz oczywiście sam pozyskać, jednakże w ostatnim czasie można zaobserwować znaczną opieszałość banków w wydawaniu owych zaświadczeń, dlatego gdy pomocy w uzyskaniu takich dokumentów udzieli ci kancelaria prawna, jest spora szansa, że bank jednak nie każe ci czekać na nie miesiącami.

Zasadnicza pomoc kancelarii dla frankowiczów specjalizujących się w sprawach frankowych polega jednakże na prowadzeniu postępowań sądowych przeciwko bankom, w czynnościach tych mieści się więc napisanie i złożenie pozwu, reprezentacja cię w sądzie, odpowiedzi na pisma i wnioski składane przez pełnomocnika banku oraz wszelkie inne czynności, które w postępowaniu sądowym mogą być konieczne do przeprowadzenia.

Korzystając z pomocy kancelarii prawnej w postępowaniu z bankiem, z twoich barków zostaje zdjęty ciężar prowadzenia takiego postępowania, to twój pełnomocnik będzie argumentował twoje stanowisko i polemizował z bankiem na temat jego zasadności, nie musisz się więc obawiać, że postępowanie nie ułoży się po twojej myśli, bo nie masz na ten temat wystarczającej wiedzy, nie znasz sądowych procedur czy najnowszego orzecznictwa, tym wszystkim zajmie się twój pełnomocnik.

Kancelaria frankowa poprowadzi twoją sprawę aż do uzyskania korzystnego wyroku, nawet przed Sądem Najwyższym, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Korzystając z pomocy prawnej w sprawie frankowej z całą pewnością zapewniasz sobie spokój, bo choć w jakimś stopniu takim postępowaniem będziesz mimo wszystko się stresować, to jednak nie będziesz sam „na polu bitwy” i to na pełnomocniku spoczywać będzie ciężar właściwej reprezentacji twoich interesów.

Wybierając kancelarię do twojej sprawy frankowej zwróć jednak uwagę by była to kancelaria, która rzeczywiście w sprawach frankowych się specjalizuje. Obecnie na rynku działa wiele kancelarii, które oferują usługi właśnie z tego zakresu i czasem ciężko jest ocenić czy rozmawiasz z prawdziwym specjalistą z tego zakresu czy z osobą, która spraw frankowych dopiero w jakiś sposób się uczy, dlatego nie bój się zadawać pytań na temat ilości prowadzonych spraw frankowych, liczby spraw zakończonych sukcesem czy argumentów podnoszonych w sądzie, w końcu twój pełnomocnik jest twoim głosem w sądzie i masz prawo jak najlepiej zadbać o swoje interesy. Z odpowiednim pełnomocnikiem szybciej również będzie się cieszyć z wygranej z bankiem.